Öppen

Lokalvårdare, lärling (Borås)

Med din hjälp blir det skinande rent. Gästerna trivs och kunderna vill komma tillbaka. Utan dig är varje annan serviceinsats meningslös.
Lokalvård är något att vara stolt över.

Anmälningskod LOKV BR start 04 september 2023 Borås Heltid, 20 veckor 400 gymnasiepoäng Lärling

Jobb efter utbildningen

Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som lokalvårdare på skola, industri, sjukhus, kontor, inom hemservice etc.

Upplägg

Vi erbjuder en utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta som lokalvårdare inom kommunen eller på ett privat städföretag. Här ingår även annat som påverkar yrkesrollen, till exempel service- och kvalitetsmedvetenhet, etik, moral och värderingar, arbetsplats hos kund samt kundens integritet och säkerhet. Du läser yrkessvenska vid behov.

Du lär dig om miljö genom att få veta mer om mikroorganismer och smittorisker när städning inte genomförs på rätt sätt. Du lär dig även om förebyggande arbetsmiljöarbete. Självklart lär du dig städteknik som rengöring av utrustning och lokaler samt metoder för att planera och utföra städservice. Du blir expert på maskiner och kemisk-tekniska produkter.

I varje yrke finns det risk för yrkesskador Därför får du lära dig om ergonomi och sådant som påverkar din fysiska och psykosociala arbetsmiljö, till exempel skyddsutrustning och stresshantering. Som lokalvårdare arbetar du med miljöfrågor i praktiken. Du får därför kunskap om ditt yrkes roll inom ett hållbart samhälle, till exempel val och dosering av kemisk-tekniska produkter samt avfallshantering, källsortering och återvinning. Men också förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker.

I utbildningen ingår mycket praktik på en arbetsplats, helst i hemkommunen. Vi går igenom hur man använder olika maskiner säkert och korrekt. Till det kommer hantering av olika rengöringsprodukter och dess egenskaper och risker. Vi tar även upp service, organisation och arbetsmiljö. I utbildningen ingår även yrkessvenska.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

OBS! Du måste ta med dig utdrag ur Belastningsregistret till uppropet!
Detta beställer du enklast via nätet: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-3.pdf

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Orienteringskurs innebär introduktion och/eller yrkessvenska och betygsätts inte.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Hygien100 p (HYGHYG0)
Rengöringsservice100 p (REGSTA0)
Service och bemötande 1100 p (SEVSEV01)
Orienteringskurs 1C - Introduktion50 p (KGYORI11C )
Orienteringskurs 1F – Yrkessvenska50 p (KGYORI1F)
Totalt 400 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman och utförare

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Lilian Nilsson Lönnblad, lärare
Lilian.nilsson.lonnblad@boras.se