Öppen

CNC Yrkestrainee (Skene/Mark)

Utbildningen ger dig kunskaper i bearbetning av material genom CNC-maskiner och kontroll av färdiga produkter efter given kravspecifikation. Som trainee får du även betalt under din studietid, som till stor del sker på ett företag.

Behöver du hjälp?

Lärare Mika hjälper dig gärna Mejla mig!
Skene (Mark) Heltidsstudier, ca 1 år 1100 gymnasiepoäng Klassrum med praktik

Inför Sen ansökan: Tänk på att din ansökan ska vara ska vara komplett med betyg och IKE.

Tillverkningsindustrin blir allt mer avancerad och har behov av kompetent personal som klarar av att programmera och hantera datorstyrda verktygsmaskiner såsom svarvar, fräsar och fleroperationsmaskiner. Utbildningen till CNC-tekniker ger dig en aktuell och kvalificerad kompetens med goda kunskaper för att arbeta med CNC-teknik.

Kortfakta om utbildningen

  • Start 16 augusti
  • Anmälningskod MACNC BR
  • Studieform: Klassrum med praktik
  • Studietakt: Heltid 100%

Upplägg

Yrkestrainee innebär att du som elev på en lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd av en arbetsgivare redan under utbildningen. Syftet med yrkestrainee är att du ska lära dig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad utbildning kunna bli en nyckelperson i företaget.

Du får även utbildning i datorstyrd produktion och CAD/CAM. Vår grundutbildning i verkstadsteknik följer de gymnasiala ämnesplanerna.

Termin 1

Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler.

Under termin ett kommer du att matchas mot ett företag där du under termin två har möjlighet till yrkestrainee. Det innebär att du kan göra minst 75% av din utbildning som anställd, efter en rekryteringsprocess som fungerar precis som i verkligheten med CV och anställningsintervju.

Termin 2

Under den andra terminen har du möjlighet att till stor del få praktisera dina kunskaper i verkliga situationer på en arbetsplats. Om matchning mot ett företag för yrkestrainee inte är möjligt fortsätter utbildningen skolförlagt. Samtidigt fortsätter lärandet av nya processer och din handledare kommer att stötta dig i din inlärning. Din lärare kommer regelbundet besöka dig på arbetsplatsen för att coacha dig i din utbildning. Kurserna som ingår i din utbildning kommer tentas av genom samtal mellan dig, din lärare och handledare samt genom att du visar upp dina kunskaper genom ditt arbete.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik. För fortsättning (termin 2), krävs godkända resultat på grundutbildningen (termin 1).
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

Truckkort

I utbildningen ingår truckkort. Det krävs att du klarar teoretiskt och praktiskt prov för att få truckkortet.

Efter utbildningen

Efterfrågan på CNC-tekniker kommer att vara stor de närmaste åren. Möjligheterna är därför goda både på kort och lång sikt, speciellt här i Västsverige.

Grundkurser

KursPoäng
Datorstyrd produktion 1100 p (DARDAT01S)
Datorstyrd produktion 2100 p (DARDAT02)
Produktionsutrustning 1100 p (PRUPRD01S)
Produktionsutrustning 2100 p (PRUPRD02S)
Tillverkningsunderlag100 p (TILTIL01)
Industriteknisk fördjupning 150 p (PRFPRF01)
500 poäng

Påbyggnadskurser

KursPoäng
Datorstyrd produktion 3100 p (DARCAD03)
Datorstyrd produktion 4100 p (DARDAT04)
Produktionsutrustning 3100 p (PRUPRD03S)
Robotteknik100 p (INRROB0)
Interna transporter50p (PRUINE00S)
CAD/CAM100 p (DARCAD0)
 550 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildning i Mark

Mika Kokkonen, lärare
mika.kokkonen@mark.se

Andrea Gröndahl
Andrea.Grondahl@mark.se