Öppen

Snickare, lärling (Borås)

Lärlingsutbildningen är arbetsplatsförlagd till stor del. Du gör minst 70% av din studiegång på ett företag/arbetsplats Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenhet samtidigt som du läser teori.

Behöver du hjälp?

Lärare Marie hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod LÄRLTRÄ BR start 02 september 2024 Borås Heltid, ca 1 år med 5 veckors sommaruppehåll 1400 gymnasiepoäng Lärling

Jobb efter utbildningen

Ge liv åt ditt byggande äventyr som snickare-lärling med vår dynamiska lärlingsutbildning!
Vår utbildning är porten till en färdighet som har format städer och samhällen i århundraden. Genom praktisk erfarenhet och experthandledning kommer du att lära dig hantverkets konst och de färdigheter som krävs för att skapa strukturer som står tidens prövning.
Som snickare-lärling får du hands-on träning inom byggteknik, träbearbetning och konstruktion. Efter avslutad utbildning står du redo att ta på dig spännande projekt och bli en del av en bransch som alltid efterfrågar kreativa och skickliga hantverkare.

Ansök nu för att börja din resa som snickare-lärling och skapa en framtid där ditt hantverk blir en del av det byggda arvet.

Upplägg

Lärlingsutbildningen är arbetsplatsförlagd till stor del. Du gör minst 70% av din studiegång på ett företag/arbetsplats Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenhet samtidigt som du läser teori.
Företaget är delaktigt redan från start i din utbildningsplanering.

Du, företaget/arbetsplatsen och vi på Vuxenutbildningen bestämmer tillsammans gymnasiekurser som ska ingå i din utbildning och vi följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Byggbranschens yrkesnämnd – BYN.

OBS! Du måste själv ordna din lärlingsplats i samarbete med vuxenutbildningen.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

 

Kurs och Gymnasiepoäng

KursPoäng
Bygg och anläggning 1200 p (BYGBYG01)
Bygg och anläggning 2200 p (BYGBYG02)
Husbyggnadnadsprocessen200 p (HUSHUB0)
Husbyggnad 1100 p (HUSHUS01)
Husbyggnad 2200 p (HUSHUS02)
Husbyggnad 3200 p (HUSHUS03)
Trä1 stommar100 p (TRÄTRK01)
Trä2 beklädnad100 p (TRÄTRK02)
Trä 3 montage100 p (TRÄTRK03)
Totalt 1400 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Marie Blackenfelt, lärlingskoordinator
marie.blackenfelt@edu.boras.se

Utförare

Viskastrandsgymnasiet