Stängd

Snickare (Borås)

En byggnadsträarbetare, snickare, har många arbetsuppgifter. Du är med under hela byggprocessen, från att bygga betonggrundens form till att göra taket och inredningen. Vill du arbeta med det, då ska du välja denna utbildning.

Behöver du hjälp?

Robert hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod KCTRÄ BR start 17 juni 2024 Borås Heltid, ca 11 månader 1100 gymnasiepoäng Klassrum och verkstad + APL

Obs! Denna utbildning startar både 17  juni och 2 september.

Jobb efter utbildningen

Efter utbildningen arbetar du som snickare eller byggnadsträarbetare.

Byggutbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för yrket och följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN. När du är klar med utbildningen inleder du nästa fas på väg mot ett yrkesbevis, som anställd lärling på ett företag.

Träarbetaren, även kallad snickare i dagligt tal, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du finns med under hela bygget om du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning. Yrket utövas i många olika miljöer, högt upp i ett höghus, byggnation av ett litet trähus, att bygga ett kök eller renovering. Uppdragen kan vara stora jättebyggen till privata bostäder.

Upplägg

Utbildningen är modulindelad och bygger på Skolverkets kursplaner inom Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom de förberedande modulerna Orientering. Den ger dig grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen bedrivs på heltid.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Orienteringskurs innebär introduktion och betygsätts inte.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och Gymnasiepoäng

KursPoäng
Orienteringskurs 1C - Introduktion100 poäng (KGYORI11C100)
Husbyggnad 1100 poäng (HUSHUS01)
Husbyggnad 2200 poäng (HUSHUS02)
Husbyggnad 3 ombyggnad200 poäng (HUSHUS03)
Husbyggnadsprocessen200 poäng (HUSHUB0)
Trä 1 stommar100 poäng (TRÄTRK01)
Trä 2 beklädnad100 poäng (TRÄTRK02)
Trä 3 montage100 poäng (TRÄTRK03)
Totalt 1100 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Kunskapscompaniet
Robert Lagerström
robert.lagerstrom@kunskapscompaniet.se