Öppen

Enstaka kurser inom vård

Du kan söka enstaka kurser från vård och omsorgsutbildningen. De flesta av dessa kurser kan du läsa utan särskilda förkunskapskrav utöver svenska/svenska som andraspråk.

Upplägg

Du kan söka enstaka kurser på grund eller som fortsättningskurs. De flesta av dessa kurser kan du läsa utan förkunskapskrav. I kurslistan ser du vilka kurser som har förkunskapskrav.

  • Du kan läsa en eller flera fördjupningskurser för att utveckla din kompetens.
  • Utbildningen bedrivs på heltid.
  • Notera vilken tid respektive kurs ges.

Studieform – Närdistans

Närdistans innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare. Det ingår en halv till en dagar i veckan av obligatoriska lektioner på skolan. Du kan få hjälp med studierna i skolans studiehall.

Studieform – Flex

Flex innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare. Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana. Tänk på att du behöver ha tillgång till en dator eller läsplatta.

Praktik, APL

I vissa kurser ingår praktik (APL). Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger.

Förutsättningar för att klara kursen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Dessutom förutsätts för vissa kurser att du klarat den föregående nivån.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser att välja mellan

Du väljer någon av nedanstående fördjupningskurser. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

Vård- och omsorg - Närdistans

Enstaka fördjupningskurser
Komvuxarbete vård- och omsorgsprogrammet, 100 p (ARVO-NDI BR)
Vårdpedagogik och handledning, 100 p (VÅD0-NDI BR)

Vård- och omsorg - Flex

Enstaka fördjupningskurser
Kost, måltid och munhälsa, 100 p (KOS0-FL BR)
Komplementärmedicin, 100 p (KOM0-FL BR)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p (FUN02-FL BR)

Kurspaket

Ges som närdistanskurs.

Dessa paket ger dig bättre förutsättningar att få arbete inom respektive vård- och omsorgsområde.

Akutsjukvård

Är du intresserad av att arbeta inom akutsjukvården är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs, poäng (anmälningskod AKUT-NDI BR)
Akutsjukvård, 200 poäng
Komvuxarbete, 100 poäng

Funktionshinder

Är du intresserad av att arbeta inom funktionshindersverksamheten är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs, poäng (anmälningskod FUNKH-NDI BR)
Socialpedagogik, 100 poäng
Specialpedagogik, 100 poäng
Komvuxarbete, 100 poäng

Psykiatri

Är du intresserad av att arbeta inom psykiatrin är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs, poäng (anmälningskod PSYK-NDI BR)
Psykiatri 2, 200 poäng
Komvuxarbete, 100 poäng

Äldreomsorg

Är du intresserad av att arbeta inom äldreomsorgen är det lämpligt att välja kurserna:

Ämne/kurs, poäng (anmälningskod ÄLDRE-NDI BR)
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng
Komvuxarbete, 100 poäng