Öppen

Undersköterska, flex (Borås)

Detta är en utbildning för dig som vill bli undersköterska eller stödassistent. Du är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg.

Behöver du hjälp?

Studievägledningen hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod VOFL BR start 04 september 2023 Borås Heltid, 70 veckor 1500 gymnasiepoäng Flex och praktik

Jobb efter utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap att vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Inom vård och omsorg kommer det att vara ett stort behov av personal de närmaste åren.

Efter din utbildning kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, stödassistent eller personlig assistent.
Tänk på. För att kunna få fast anställning behöver du ha läst 1500 gymnasiepoäng.

Upplägg

Studieform – Flex

Viss undervisning sker på plats, men huvuddelen ges digitalt. Tänk på att all undervisning i svenska och samhällskunskap äger rum i skolan.

Flex innebär att du studerar självständigt enligt den planering som du gör tillsammans med din lärare. Den här formen passar dig som har god studie- och datorvana. Tänk på att du behöver ha tillgång till en dator eller läsplatta.

  • Utbildningen är upplagd med en obligatorisk träff vid utbildningsstart på skolan.
  • Det kommer att vara regelbundna handledningsträffar via webben eller fysiskt möte.
  • Dessutom kan du boka handledningstillfälle via webb eller på plats i skolan.
  • Individuella obligatoriska slutseminarium sista veckan sker via webb eller på skolan.

Praktik, APL

I utbildningen ingår praktiska övningar i vårt metodrum, studiebesök och föreläsningar. Delar av utbildningen är praktik. Under praktiken får du en handledare och följer dennes arbetsschema. Du kommer att praktisera dagar, kvällar och helger

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Anatomi och fysiologi 150 p (ANOANA01)
Anatomi och fysiologi 250 p (ANOANA02)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100 p (FUTFUN01)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100 p (FUTFUN02)
Gerontrologi och geriatrik100 p (GERGER0)
Hälso- och sjukvård 1100 p (HAOHAL01)
Hälso- och sjukvård 2100 p (HAOHAL02)
Omvårdnad 1100 p (OMVOMV01)
Omvårdnad 2100 p (OMVOMV02)
Psykiatri 1100 p (PSYPSY01)
Psykiatri 2100 p (PSYPSK02)
Psykologi 150 p (PSKPSY01)
Social omsorg 1100 p (SOASOC01)
Social omsorg 2100 p (SOASOC02)
Svenska/svenska som andraspråk 1100 p (SVASVA01/SVESVE01)
Samhällskunskap 1a150 p (SAMSAM1a1)
Komvuxarbete, Vård och omsorg100 p
Totalt - 1500 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman och utförare

Vuxenutbildningen Borås
Helén Björklund, rektor