Öppen

VVS-montör (Göteborg)

företag.
Vill du bli VVS-montör? Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, t ex används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna, och givetvis även vara händig nog att utföra dom.

Behöver du hjälp?

Anna hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod MOVVS BR start 07 augusti 2023 Göteborg Heltid, 67 veckor 1750 gymnasiepoäng Klassrum och verkstad + APL

Jobb efter utbildningen

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för VVS-montörer inom branschen.

Branschprov krävs

För att få avlägga branschprov krävs det att du förutom godkänt i ovanstående yrkeskurser och gymnasiearbete även har godkänt i följande kurser.

  • Engelska 5 eller Engelska A 100 A
  • Matematik 1 eller Matematik A 100 p
  • Svenska 1 eller Svenska A 100 p

Du ska även ha arbetat det antal timmar som krävs på ett företag som är medlem hos hos VVS-Företagen eller som har hängavtal VVS med Byggnads.
Läs mer på vvsyn.se

En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus, affärskomplex, kontor och andra byggnader.

Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, som att numera används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. Och givetvis även vara händig nog att utföra dem.

Upplägg

I utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesinriktning där du får fördjupade kunskaper inom VVS-teknik. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL – Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

I denna utbildning ingår även certifieringsutbildningarna Mobila plattformar, Personligt fallskydd, Säkra lyft, Brandfarliga arbeten, Information om Asbest, Kvartsdamm, Säkert vatten och HLR. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Orienteringskurs innebär introduktion och betygsätts inte.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
BLOCK 1
Orienteringskurs 1A - Studieplanering50 poäng (KGYORI11A)
Bygg- och anläggning 1200 poäng (BYGBYG01)
Bygg- och anläggning 2200 poäng (BYGBYG02)
Plåtslageri - grunder100 poäng (PLÅPLÅ0)
Ventilationsplåtslageri 1100 poäng (VELVEN01)
BLOCK 2
Ventilationsplåtslageri 2200 poäng (VELVET01)
Ventilationsmontering 1100 poäng (VELVEN01)
Ventilationsmontering 2200 poäng (VELVEN02)
Plåtslageriprocessen150 poäng (av 200) (PLÅPLS0)
Praktisk ellära100 poäng (ELLPRA0)
BLOCK 3
Plåtslageriprocessen50 poäng (av 200) (PLÅPLS0)
Ventilationsservice100 poäng (VEIVET0)
Luftbehandling grund100 poäng (VETLUF0)
Ventilationsteknik - injustering100 poäng (VETVEL0)
Totalt 1650 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Movant
Anna Svensson
Anna.svensson@movant.se
www.movant.se
www.facebook.com/movant