Vuxenutbildningen – en viktig spelare i Ulricehamn

Niclas Ternholt är sedan hösten 2022 rektor för vuxenutbildning, SFI samt vård- och omsorgscollege i Ulricehamn. Han kommer från Norrbotten och har tidigare bland annat arbetat i Borås som lärare och rektor inom grundskolan. Foto Peder Persson.

– Vi är 23 som arbetar i vuxenutbildningen och cirka 400 elever är inskrivna på våra olika utbildningar. Det är ”go” i verksamheten. Eleverna är i skolan för att de vill någonting. Det är vuxna människor som tar ett stort ansvar. Då kan vi som personal gå långt för att göra det möjligt för dem att klara sina studier. Vi arbetar med enskilda lösningar för eleverna utifrån deras förutsättningar.

– Ulricehamn har låg arbetslöshet men samtidigt ett antal elever som inte gått klart grundskola och gymnasium. Flera lyckas få jobb men många kommer till vuxenutbildningen när de inser att de behöver läsa in det som de tidigare missat.

– Vård- och omsorgscollege, där man blir undersköterska, är ett samarbete med Boråsregionens vuxenutbildning BRvux. Till utbildning kan alla söka som bor i någon av de åtta kommunerna i Boråsregionen.

– Det är kul att vara rektor för vuxenutbildningen som är en stark spelare i Ulricehamn. Vi har samarbete med Arbetsförmedlingen och med andra verksamheter i kommunen som arbetar för att hjälpa människor att komma i jobb, avslutar Niclas Ternholt.

Länkar till
Veldi – ett kompetensföretag som lyfter svensk industri!
Etienne Kabore är utbildad lastbilsmekaniker
Utbildningsmässa 8 november