Camilla Winter – internationell koordinator

I januari 2018 tillträdde Camilla Winter sin anställning som internationell koordinator på vuxenutbildningen i Borås. 

– Det är en nyinrättad tjänst och för organisationen är internationalisering ett av verktygen för att höja kvalitén, säger Camilla som har bred erfarenhet inom området allt sedan Sveriges EU-inträde 1995. 

– Min första uppgift var att kartlägga utvecklingsbehovet i organisationen. Jag har även etablerat kontakter med andra som jobbar med internationalisering både inom, i och utanför kommunen. Näringslivsenheten i Borås Stad, Borås Högskolas ”International Office” och Västra Götalandsregionen. 

– Det är viktigt att internationalisering är ett verktyg för att kunna realisera vuxenutbildningens utvecklingsplan så att inte den hamnar i ett eget spår. Jag jobbar bland annat med kvalitetssamordnaren och kommunikatören och vi tillsammans utgör ett ledningsstöd.  

För pedagogerna innebär internationalisering möjligheter till kompetensutveckling och elever på Yrkesvux och studerande på Yrkeshögskolan kan göra del av sin praktik, APL/LIA, under några veckor utomlands.

– Mitt mål är att, med internationalisering som verktyg, medverka till att höja kvalitén på vår utbildning, avslutar Camilla Winter.

Foto Peder Persson

Digitalisering stärker regionen
Mikael Oinas. Studie- och yrkesvägledare
Senaste Nytt