93% får jobb efter Yrkeshögskolan

I augusti 2021 tillträdde Rose-Marie Dagman tjänsten som rektor för Yrkeshögskolan i Borås. Hon kommer närmast från Jönköping och bor i Borås sedan ett år tillbaka.

– I Jönköping arbetade jag på den privata Yrkeshögskolan TUC Sweden och tidigare har jag bland annat erfarenhet som studie- och yrkesvägledare samt utbildningsledare för Lärcenter i Falköping, Jönköping och Tibro, säger Rose-Marie.

– Yrkeshögskolan utvecklas hela tiden och utbildningarna genomförs i samarbete med näringslivet och dess efterfrågan på kompetens. Skolan har även utbildningar riktade till offentlig förvaltning. Medicinska sekreterare, stödpedagoger för LSS-verksamhet, IT-systemutvecklare med flera. Idag har vi cirka 500 elever där de flesta är mellan 28-38 år. Statistik visar att drygt 93% av eleverna får arbete inom det yrke som de har utbildat sig till.

– Jag tar med mig erfarenheter från större och mindre kommunala och privata utbildningsanordnare och tillsammans med utbildningsledare och näringsliv fortsätter vi att utveckla Yrkeshögskolan i Borås, hälsar Rose-Marie Dagman.