Alis fantastiska resa

Ali Qurbanis spännande och tuffa resa har fört honom till Borås och arbete på Hedared Sand & Betong.

Från Afghanistan och i Sverige

Vid sexton års ålder lämnar Ali Qurbani familj och vänner i Afghanistan för en papperslös resa till Sverige och hoppas att få ett bättre liv. Han
tog sig genom Iran, Grekland, Turkiet med flera länder innan han kom fram. Första stopp i Sverige var Malmö där han hade ett tillfälligt boeende för att efter fyrtio dagar sändas till en familj i Strömstad.

– Jag bodde hos min familj i två år, gick i skolan och lärde mig svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och flera ämnen, säger Ali.

Efter sommarjobb på ICA i Strömstad fick Ali avslag om uppehållstillstånd från Migrationsverket men tack vare den nya gymnasielagen fick han möjlighet att fortsätta studera på gymnasienivå. Då flyttade han till Borås och via vuxenutbildningen blev han antagen att läsa till betongarbetare. Utbildningen, som uppfyller Byggnadsindustrins Yrkesnämnds kvalitetskrav, var på ett år och 9 april 2017 anställdes han som lärling hos Hedared Sand & Betong AB.
Här handlar det om armerad betong, gjuta bjälkar, balkar, bjälklag med mera.
– Jag tycker det är bra nu. Man får kämpa, komma in i samhället, lära sig språket, få ett arbete, bli självförsörjande och möjlighet att utveckla sig
själv. Det har varit en intressant och tuff resa.
Men nu har jag utbildning, jobb, flera svenska kompisar och en härlig familj i Strömstad, säger Ali Qurbani som efter att ha klarat av sitt körkort
ska börja läsa svenska på kvällarna.