Barnskötarutbildning i alla kommuner samtidigt

BRvux barnskötarutbildning utgår från vuxenutbildningen i Vårgårda och Borås. Det är helårstudier
under 1,5 år vilket ger 1 300 gymnasiepoäng. Text Peder Persson. Foto Pixabay. 

 

– Vi har tillsammans drygt femtio elever där övervägande delen är kvinnor, säger pedagogerna Marita Walter som ansvarar för Borås och Anneli Sandberg ansvarar för övriga kommuner inom BRvux.

Tre dagar i veckan är eleverna på arbetsplatsförlagt lärande APL och undervisning i klassrum sker 1-2 dagar i veckan via telebild. Telebild är TV-skärmar i ett digitalt klassrum där lärare och elever samtidigt tar del av undervisning. Eleverna följer lektioner i vuxenutbildningens lokaler i sin hemkommun men kan också koppla upp sig i hemmet.
– Jag undervisar i våra lokaler i Vårgårda, säger Anneli. Via telebild, Meet och Zoom kommunicerar jag med elever som sitter i sina hemkommuner.

En gång varje termin besöker jag dem på plats men på grund av pandemin är det omöjligt i år så därför sker all teori digitalt.
– Mitt ansvarsområde är Borås, säger Marita. Jag arbetar på samma sätt som Anneli men från mitt hem då jag har fler kollegor i skolan och på så sätt undviker vi att smitta varandra.

Efter avslutad utbildning går de flesta elever vidare till förskolornas vikariepool där de får erfarenhet för att sedan söka fast anställning, avslutar Marita och Anneli.

Ur BRvux nyhetsbrev #1 2021