BRvux utbildar Kockar

Det är en rolig och intressant utbildning säger kockeleverna. Från vänster Jonas Åkerström,
Alexander Hermansson, Vimal Singh, Peter Gull och Patrik Sandberg. Tidigare har de arbetat
bland annat som fritidsledare, behandlingsassistent, IT-konsult och snickare.

Kock är ett av de yrken i Sverige där bristen på personal är som allra störst. Enligt branschens arbetsgivarorganisation Visita behövs 5 000 kockar fram till 2023 för att mätta den snabbt växande restaurangbranschen.

I vuxenutbildningens nya undervisningslokaler i Kyllared, Borås, utbildar man kockar. Idag är de uppdelade i två klasser där den ena har gått tre
terminer och avslutar sin utbildning i höst.
– Våra lokaler och maskinpark är anpassade för att motsvara ett lunch-, a la carte och storkök.  Det är ett metodkök som ska visa den verklighet
som våra elever kommer ut till under praktik och efter avslutad utbildning, säger yrkesläraren Marco Quadroni.

Läraren Lillian Nilsson Lönnblad undervisar kockeleverna i bemötande, servering och drycker. Hanna Andersson har hand om de teoretiska
ämnena bransch-, hygien-, näringslära-, livsmedelkunskap och specialkost.

Kockelevernas praktik är både inom kommunala och privata verksamheter men möjlighet finns även i Europa via Erasmus+ projekt. Idag är det
fyra stycken som förbereder sig för praktik utomlands. Under fem veckor ska de praktisera i Island, Spanien, Holland och Tyskland.
– Näringslivet skriker efter kockar. I den klass som slutar nu till hösten har flera fast jobb redan innan de är klara med sina studier. Eleverna har en bra grund men det beror också på att de gjort bra ifrån sig under sina praktikperioder, avslutar Marco Quadroni.