En miljon till bättre matchning

Västsvenska Handelskammaren har fått en miljon kronor från ESF, Europeiska Socialfonden, för
projektet Bra-SSA, bra samverkan skola arbetsliv, som syftar till att skapa bättre förutsättningar
för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv, säger Ove Lillestöl, regionchef Västsvenska handelskammaren i Region Sjuhärad. Text & Foto Peder Persson.

För att nå bästa resultat sker allt arbete i samarbete med Kompetensrådet i Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund. Där ingår skola, näringsliv, organisationer, kommuner, Västra Götalandsregionen med flera, säger Ove Lillestöl.

– Det finns ett växande behov från mindre och medelstora företag att konkretisera sitt framtida kompetensbehov. Projektets uppgift är att, efter en nulägesanalys, skapa en plattform för samverkan mellan skola och arbetsliv. Hur det ser ut idag vet vi inte men det är den övergripande frågan som projektet syftar till.

– Med konkret information från arbetsmarknadens branscher ger vi Studie- och Yrkesvägledare bredare och mer exakta verktyg för att informera elever inför kommande utbildningar.

– Fram till 2025 kommer det i Västra Götaland att vara ett jätteunderskott av ingenjörer, bygg- och industriarbetare, VVS:are, kemister och fordonstekniker. Det är viktigt att skolor och arbetsliv tar sitt ansvar och att kommuner går samman för att starta matchande utbildningar.
Där är superproffsiga BRvux en viktig aktör, avslutar Ove Lillestöl.

 

Ur BRvux nyhetsbrev #1 2021