Enkät för ökad kompetens

Kompetensplattformens Råd (KP-rådet) i Boråsregionen gav vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra en kompetensenkät till företag i regionens åtta delar, säger kompetensmäklare David Raja som genomförde enkäten. Text & Foto Peder Persson.

– 2020 var ett pandemiår där branscher upplevde kris och produktionstakten sänktes, medarbetare permitterades och anställningar upphörde.

I det klimatet sände vi ut en enkät till företagen med frågan vilken kompetens man efterfrågar.

Tanken var att under permittering och friställningar ge den anställde möjlighet till relevant utbildning för att när pandemin vänder tillföra sitt företag kompetens och för den friställde ge stora möjligheter till ny anställning.

Företagen i regionen levererade drygt 350 unika svar vilket omgående resulterade i nya  yrkesutbildningar. Ett par i Digital marknadsföring på yrkeshögskolenivå samt gymnasiala utbildningar i marknadsföring och näthandel.

En annan effekt av enkäten var ett projekt där utbildare, offentliga aktörer och representanter för näringslivet gått samman för att utveckla strukturer för samverkan, med syftet att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden i regionen.

Under året startade också Företagsakuten där företag snabbt fick råd och information, och kunde hitta utbildningar, hur man söker stöd med mera.

– Kompetensenkäten blev startskottet på en positiv gemenskap med helhetssyn på kompetensfrågor som lever vidare. Vi är till exempel igång med en ny upplaga av enkäten just nu, som kommer leda till nya initiativ för att förbättra matchningen och ge fler hållbara arbetstillfällen, avslutar David Raja.