Grön och hållbar mat

Hållbart, lokalt och inkluderande är temat för projektet Green POPUP 4-All. I september möttes deltagare från 4 länder i Borås för att lära sig mer av varandra. Foto Devon Breen.

– Det är ett väldigt viktigt och intressant projekt, våra elever lär sig så mycket från våra olika besök, säger den estländska läraren Risto Laanet.

Projektet har flera mål. Ett är att öka intresset för restaurangyrket. Ett annat är att i utbildningarna få en ökad internationalisering och förståelse för olika kulturer. Men det viktigaste är att sätta fokus på framtidens gröna och hållbara mat, som i större utsträckning behöver vara lokalt odlad.

För att nå målen arbetar skolorna tillsammans med lokala producenter (i Borås Gäsene mejeri och Kråkarps mejeri). Med ingredienser och med hänsyn till säsongen skapades flera menyer. Lärarnas samarbeten och elevernas inspel ger både ny kunskap om nya undervisningsmetoder och om nya idéer kring grön och hållbar mat.

– Eleverna avslutade veckan på ett fantastiskt sätt med en popup-restaurang på Stjärnklart, säger Anki Holst. Våra gäster var överförtjusta.