Herrljung/Vårgårda besökte kollegor i Borås

Gunnar Brink och Solveig Isaksson
Gunnar Brink och Solveig Isaksson

– Det blev en fin dag när vi träffade våra arbetskamrater i Borås och samtalade om hur vi arbetar, tycker Gunnar Brink och Solveig Isaksson. Foto Peder Persson.

Lärare från vuxenutbildningen i Herrljunga/Vårgårda har haft en utvecklingsdag på vuxenutbildningen i Borås.

– Det är spännande och kul att få komma till Borås och träffa alla lärarkollegor och få en större inblick i vad Boråsregionen (BRvux) och som vi kan ta del av, tycker Gunnar Brink som är SFI-lärare i Herrljunga. Det är första gången och förhoppningsvis kommer dessa träffar att fortsätta. Extra spännande att få se vilka stora möjligheter och hur många olika yrkesutbildningar som alla kommuninnevånare i våra 8 kommuner kan välja mellan.

– Jag håller med Gunnar, säger vårdlärare Solveig Isaksson som undervisar i Vårgårda. Det är otroligt engagerande att höra vilka möjligheter som finns idag för att utbilda sig inom vuxenutbildningen.

– Vi kommer att ta med oss mycket inspiration till Vårgårda/Herrljunga efter denna roliga och intressanta dag i Borås, hälsar Solveig Isaksson och Gunnar Brink.

– Vi vill knyta våra verksamheter och kommuner närmre varandra, säger vuxenutbildningens rektor Anita Lomås. Att våra lärare träffar varandra genererar ett kompetensutbyte och till hösten planerar vi att genomföra studiedagar med alla våra lärare från de åtta kommuner både i ämnes- och yrkesgrupper.