Kockelever till Danmark

Vuxenutbildningens kockelever Magnus Lindén och Angelin Gardström reste tillsammans med två elever från Lärvux till Danmark för att visa upp sina färdigheter. Foto Peder Persson

Fyra kockelever från Vuxenutbilningen och Lärvux har varit i Danmark för att visa sina färdigheter,  tänka ekologiskt och lära sig mer om hållbarhet, närproduktion och mycket mer. Det är det treåriga EU-projektet inom Erasmus som samlar kockelever från Danmark, Sverige, Finnland och Estland inför en vecka där finalen är en popuprestaurang.

Gruppernas arbete har bedömts och recepten som samlats in utgör underlag för en kokbok efter avslutat projekt.

– Projektet går ut på hållbarhet där man arbetar mot de sjutton EU-målen, säger projektledare Lilian Nilsson Lönnblad. Eleverna ska få en bild hur man arbetar i andra länder. Man kan säga att det är ett givande och tagande av bra idéer när det gäller hållbarhet, närproducerat med mera. Kockeleverna Magnus

Lindén och Angielyn Gardström tyckte att det var intressant och spännande att fysiskt träffa de andra ländernas elever. Varannan vecka under våren har lärare och elever kopplat upp sig till digitala möten för att planera veckan i Danmark.

För eleverna är det att likna vid ett lektionstillfälle med ett för dagen speciellt tema.

Kockyrket klassas idag som ett av flera bristyrken där det är relativt lätt att få anställning. Både Magnus och Angelin har fått sommarjobb i Borås respektive Göteborg.