Kompetensslussen brvux

Kristina Reinholdsson och kompetensslussen
Kristina Reinholdsson och kompetensslussen

Kompetensslussens yrkeslärare Kristina Reinholdsson tillsammans med eleverna Sanaa Farhat och Taiba Mohamed. Text & Foto Peder Persson.

Textilbranschen växer kraftigt i Boråsregionen och har en ökad efterfrågan på rätt kompetens.

Det medför behov av förbättrade kompetensförsörjningsprocesser där individers kunskap tillvaratas och vidareutvecklas för att bättre matcha nutida och framtida kompetensbehov.
Projektet Kompetensslussens ambition har varit att skapa ett snabbspår till den svenska textilbranschen med fokus på utveckling och test av valideringsmodeller och utbildningspaket för att bättre kunna tillvarata, kvalitetssäkra och vidareutveckla kompetens hos nyanlända.

Kompetensslussen har haft fokus på just detta och tillsammans med Nordiska Textilakademin har vuxenutbildningen tagit fram en valideringsmodell som används både av bransch och skola.

– Starten för de tjugo första eleverna var 100 frågor som ett körkortsprov för att se deltagarnas kompetens, säger yrkeslärare Kristina Reinholdsson.

I gruppen varierade kunskapen om textil tillverkning och svenska språket. Elever med goda kunskaper fick arbete direkt efter validering och övriga deltagare genomförde sin utbildning under projekttiden. Flera elever har gått vidare till vuxenutbildningens textila grundutbildning och därefter öppnas flera vägar bland annat mönsterkonstruktion.

Kompetensslussen 2 påbörjades 2021 och är en fortsättning på Kompetensslussen 1.