Kompetensslussen

Kristina Reinholdsson och kompetensslussen
Kristina Reinholdsson och kompetensslussen

Ett snabbspår till den svenska textilbranschen

Textilbranschen växer kraftigt i Boråsregionen och har en ökad efterfrågan på rätt kompetens.
Det medför behov av förbättrade kompetensförsörjningsprocesser där individers kunskap tillvaratas
och vidareutvecklas för att bättre matcha nutida och framtida kompetensbehov.

Projektet Kompetensslussens ambition är att skapa ett snabbspår till den svenska textilbranschen. Fokus ligger på utveckling och test av valideringsmodeller och utbildningspaket för att bättre kunna tillvarata, kvalitetssäkra och vidareutveckla den kompetens som nyanlända har.

Kompetensslussen har genom ett samarbete mellan Nordiska textilakademin och Vuxenutbildningen tagit fram en valideringsmodell som används både av bransch och skola.
– Starten för de tjugo första eleverna var 100 frågor som ett körkortsprov för att se deltagarnas kompetens, säger yrkeslärare Kristina Reinholdsson.

I gruppen varierade kunskapen om textil tillverkning och svenska språket. Elever med goda kunskaper fick arbete direkt efter validering och övriga deltagare genomförde sin utbildning under projekttiden.
Flera elever har gått vidare till vuxenutbildningens textila grundutbildning och därefter öppnas flera vägar bland annat mönsterkonstruktion.
Kompetensslussen 2 påbörjades 2021 och är en fortsättning på Kompetensslussen 1.

Länk till kompetensslussen

Ur BRvux nyhetsbrev #3 2021