Nya Gymnasielagen

2018 fick ungdomar som fått avslag på asylansökan och hunnit fylla 18 år under väntetiden
ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Nya Gymnasielagen,. Det innebar
att personer som fått beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier om de uppfyller
vissa krav. Text Peder Persson. Foto Movant.

Att studera ger nya möjligheter

Boråsregionens vuxenutbildnings samarbetspartner Movant tar emot flera elever enligt kraven från Nya gymnasielagen till utbildningarna Lager- och logistik, El och Bygg/SFI där den sistnämnda är en kombiutbildning där elever läser bygg i kombination med svenska.
– Idag är det färre som söker vilket beror på att de som är födda 1999 är utfasade, vi har en pandemi och gränserna är stängda, säger Movants rektor Mira Luks.

Det är också svårt att få Arbetsplatsförlagt lärande (APL) då färre företag tar emot elever under pandemin vilket minskar möjlighet att få anställning när eleverna är klara med sina studier.
För att få uppehållstillstånd måste eleven få en fast anställning och kunna försörja sig inom ett halvår efter utbildningen. Därefter ska man klara att försörja sig under minst två år annars utfärdas inget uppehållstillstånd.

– Boråsregionens vuxenutbildning är lösningsfokuserad och genom vårt samarbete har flera elever klarat sin utbildning och fått permanent uppehållstillstånd.
– Det är fint att vara delaktig i ungdomarnas tuffa resa där ljusglimtarna är när vi har lyckats hjälpa dem. Vi alla på skolan vill att de skall lyckas, avslutar Mira Luks.

Ur BRvux nyhetsbrev #2 2021