Pia Solberg ny rektor i Mark

pia solberg
pia solberg

I april 2021 tillträdde Pia Solberg tjänsten som rektor för vuxenutbildningen i Marks kommun.
Text Peder Persson. Foto Privat.

– Det var arbetsgivarens attraktiva annons som fångade mitt intresse utifrån de utvecklingsmöjligheter som låg i uppdraget, säger Pia.

– Mitt arbete är bland annat att öka kursutbudet och göra vuxenutbildningen till en ännu mer attraktiv utbildningsplats. Knyta band med näringen för att se deras kompetensbehov och för de utrikes födda starta fler flexibla yrkesutbildningar som snabbt leder till arbete.
Campus Mark är mötesplatsen för vuxna som vill studera. Drygt 450 elever läser Grundläggande- och Gymnasial vuxenutbildning samt enstaka kurser. Övriga utbildningar är Kock, Svets, CNC-operatör, Vård- och Omsorgscollege.
– Vår verksamhet genomsyras av flexibilitet där vi tillsammans arbetar för ett ökat kursutbud med fler attraktiva utbildningsplatser.

Pia Solberg har tidigare arbetat som rektor för VGR:s Naturbrukskola i Svenljunga och kommer närmast från Magelungen gymnasieskola i Göteborg.
Fritiden handlar om hästar, hundar och vistelse i naturen. Läser gärna forskningslitteratur som företrädesvis handlar om utbildning och pedagogiskt ledarskap.

 

Ur BRvux nyhetsbrev #3 2021