Rektor Mats Spånberg

Mats Spånberg, rektor Lärcenter i Svenljunga. Foto Peder Persson/Pixabay.

Lärcenters arton medarbetare undervisar drygt 160 elever i grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, gymnasievux, integrationsprogrammet samt ytterligare elever som studerar på distans via NTI skolan.

– Idag utbildar vi även undersköterskor. Det finns också behov av fler inom lager och logistik samt inom prefabricering av hus. Vi arbetar för att kunna starta utbildningar också inom dessa områden, säger Mats Spånberg som under hela sitt arbetsliv har arbetat med utbildning. Han deltog i utredningen om kunskapslyftet tillsammans med finansminister Allan Larsson och var också med på resan då Arbetsförmedlingar och Länsarbetsnämnder började upphandla utbildningar i början av 90-talet.

– Fenomenet är samma idag fast skillnaden är större eftersom alla yrken har ett större kunskapsinnehåll. Samtidigt står stora grupper längre från arbetsmarknaden än tidigare. Den organisation som kan lyfta det hela är vuxenutbildningen i alla dess
former. Vi ser nu att statsbidragen utvecklas och riktas mot yrkesvux, och yrkeshögskola som är en omställning från ett tidigare helt annat behov.
– Det handlar om att lyfta pyramiden samtidigt som det är upp till oss att fortsätta hitta arbetssätt för att ge möjlighet för fler att komma ut i arbete och få egen försörjning, säger Mats Spånberg.