Samarbete ger bättre undervisning

– Vi samarbetar med andra för att bli en bättre vuxenutbildning och ge eleverna en bättre undervisning, säger vuxenutbildningens rektor Anita Lomås.

Vuxenutbildningen i Boråsregionen har flera samarbeten med utbildare i Sverige och inom EU. Våra samarbeten och projekt gör att vi lär oss bättre metoder för att undervisa, vilken teknik som hjälper eleverna bäst och hur vi effektivare kan använda våra resurser.

Samarbete kan även rikta sig mot arbetsmarknaden så att vi blir bättre på att lyssna av behov och ge rätt utbildningar med rätt kompetens. Genom samarbeta med andra lär vi oss om arbetsmarknader som ännu kanske inte är så stora i vår region.

Vårt främsta samarbete är just det du läser nu, Boråsregionens vuxenutbildning, där 8 kommuner gått samman för att ge eleverna mer än vad var och en kan ge. Vi samarbetar inom Västra götalandsregionen (Westum), andra Yrkeshögskolor i Västsverige (BUL) och med vuxenutbildare i Norden och inom hela Europa (WVC och Earlall).

Vuxenutbildningen har också tillfälliga projekt som pågår över ett eller flera år. Bland annat Yopeva, Vi-projektet, Från KAA till VUX, utvärderingar av fjärr- och distansundervisning, digitaliseringsplanen, tillgängliggörandet av utbildningar digitalt (via Campus Westum), Lärcentrum, Digiwestum, studiespår för nyinvandrade, Kompetensslussen 1&2, Textilhubben, DUA, Koppling West, Erasmus+ (mobilitet), Kompetensrådet och Män i hälsa.

– Vi ser att projekten gör oss attraktivare som arbetsgivare. Det märks att vi är på tå och vill utvecklas. En sån organisation lockar till sig kunnig personal, säger rektor Anita Lomås.