Skolverket besöker vuxenutbildningen

Åsa Nätterlund Simon Husberg  och Annelie Svantesson
Åsa Nätterlund Simon Husberg  och Annelie Svantesson

Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund i mitten hälsar Skolverkets undervisningsråd Simon Husberg  och Annelie Svantesson välkomna till Borås. Foto Peder Persson.

– Under januari – april genomför vi årligen träffar i tjugofem regioner i Sverige med företrädare för komvux och olika samverkansaktörer, säger Simon Husberg. Det gör vi för att få en lägesbild av komvux som vi tar med oss och sprider vidare internt och externt. Det är värdefullt för oss att få veta hur det går för komvux ute i landet. Vilka olika utmaningar och möjligheter kommunerna står inför.

Komvux, som är en förkortning av kommunal vuxenutbildning, är en viktig del av samhällspusslet. Inte minst för kompetensförsörjning och integration. Sedan 2016 har den genomgått flera förändringar gällande regler och statliga satsningar vilket påverkar verksamheten på olika sätt. Det har varit intressant att följa hur komvux har fått ett större fokus och fler känner till verksamheten. Idag har skolformen ett större antal elever nationellt än gymnasieskolan. Komvux spänner över flera olika politikområden som engagerar flera samverkande aktörer. Exempel är Arbetsförmedling, Region, kommunernas arbetsmarknadsenheter.

– Komvux kommer fortsatt att vara mycket viktigt när man ser på behovet i samhället där man behöver ha gymnasial utbildning för att få inträde på arbetsmarknaden och yrkesväxling som är en ny möjlighet för den som vill byta yrkesbana, avslutar Simon Husberg.