STATISTIK Ansökningar 2019 – 2022

Antal sökande till vuxenutbildningens utbildningar är färre än tidigare år. En stark arbetsmarknad är en av flera bidragande orsaker. Det gör att vi nu lägger större fokus på de elever som står längre från arbetsmarknaden.

Skillnaden är ändå inte så stor.  Om man adderar årets två första utbildningsstarter visar sig resultatet bli samma som början av 2019 som räknas som ett normalår. Avvikelsen är minus cirka 10%. Men vi lever i en flexibel tid där statistiken kan ändras redan efter några månader.

Om få ansökningar kommer under våren kan vi förmodligen räkna med att hösten innebär fler sökande. Det är troligt att året ändå kommer att visa på en lägre nivå än de så kallade pandemiåren men troligtvis inte lika drastisk som årets första starter visade.

Efter september kommer förhoppningsvis resultatet att visa sig vara ungefär samma som utbildningsåret 2019.