Studie- och yrkesvägledare viktiga för utbildningsval

Berit Förstberg är en av åtta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i Borås. Idag servar de drygt 5000 elever och samarbetar samtidigt med de sju övriga kranskommunerna som ingår i Boråsregionens vuxenutbildning. Foto Peder Persson.

– Studie- och yrkesvägledare är ett trevligt yrke där man träffar olika människor som stöttas och vägleds på olika sätt. Man får mycket tacksamhet tillbaka och efter en arbetsdag känner man att man uträttat något bra för andra människor, säger Berit Förstberg.

– Vi var snabba att ställa om under pandemin och arbeta på distans. Information och vägledning skedde via telefon och dropp-in via online. Man kan nog säga att vuxenutbildningen är en flexibel organisation som är skicklig på att kvickt ställa om verksamheten efter vilka typer av utbildningar som efter-frågas , säger Berit Förstberg.

– Dag-, kvälls-, när- och distanskurser erbjuder vi idag och de vanligaste frågorna är vilka utbildningar som finns och vilka förkunskaper som behövs för att kunna bli antagen till en specifik utbildning. Om du ska läsa en yrkesutbildning måste du ha studiebevis eller en examen från gymnasieskolan. Om du saknar studiebevis eller examen kan du börja tidigast det andra halvåret det år du fyller 20 år.