Utbildningar som gör jobbet

Kunskapscompaniets snickarelever Erik Runegrund, Sandra Necander och Milad Rezai tillsammans med verksamhetschef Robert Lagerstrom. Foto Peder Persson.

Kunskapscompaniet är en av flera utbildare inom Boråsregionens vuxenutbildning. Idag finns Kunskapscompaniet på 15 orter i Sverige och bedriver yrkesutbildningar på uppdrag av Komvux, Yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen. Yrkesutbildningarna ligger i fas med kompetenskraven och rekryteringsbehoven inom näringslivet.

Kunskapscompaniet startade i Borås i januari med tre yrkesutbildningar – Personbilsmekaniker, Lastbilsmekaniker och Byggutbildning.  Idag har skolan tjugofem elever som inom kort kommer att vara drygt sextio.

– Vi är glada att få vara i Borås och erbjuda yrkesutbildningar som branschen efterfrågar. Vi är också väldigt glada över vårt goda samarbete med Borås vuxenutbildning, säger verksam­hetschef Robert Lagerström. Flexibilitet, öppenhet och korta vägar mellan oss gör att vi kan vara öppna med varandra. Våra studerande kan även få stöd från resursteamet på Borås vuxenutbildningen, om eleven behöver det, och detta känns riktigt bra.

– Eleverna ska få så bra utbildning som möjligt och förberedelse för arbetsmarknaden. Vi gör kontinuerligt undersökningar hur det går för våra elever efter skolan. Det visar på positiva siffror och vi strävar hela tiden ännu högre.

– De senaste åren har företag alltmer börjat delta i programråd där de kan påverka vilka utbildningar som startas. Det innebär att man är mer positiv till att ta emot praktikanter och lärlingar för att på så sätt bidra till att få mer kompetens. Vi har idag tillräckligt med praktikplatser som gör att vi kan individanpassa vilket ger mer kvalitet i utbildningen, avslutar Robert Lagerström.