Validering till kock

Peder Ekman
Peder Ekman

Peder Ekman är yrkeslärare inom restaurang och service och undervisar i matlagningskurser för Boråsregionens vuxenutbildning. Han är också ansvarig för validering av de som saknar formell kockutbildning. Foto Peder Persson.

– När jag validerar så omsätter jag elevens kunnande till betyg, säger Peder som har en bred yrkeserfarenhet med 20 år som kock och köksmästare och 17 år som lärare inom restaurang och måltid.

Validering startar med att eleven berättar om sina kunskaper och hur man fått dem. Därefter muntligt och skriftligt prov. Den sista delen är praktisk värdering där man visar sina praktiska kunskaper.
– När valideringsprocessen är klar blir det kanske beslut att eleven behöver läsa mer hygien. Då skapar vi en individanpassad utbildning. Andra  elever behöver läsa fler kurser och den tredje behöver en längre utbildning för att få sina betyg. Vuxenutbildning är en flexibel verksamhet där vi i möjligaste mån kompletterar utbildningsinsatser för att eleven ska nå sitt mål.

– Elever blir glada när de får reda på att man klarat sin validering och kan gå vidare inom yrket. Det gäller både mina yngre elever och de som är femtio plus och idag arbetar som måltidsbiträde, avslutar Peder Ekman.