Veldi – ett kompetensföretag som lyfter svensk industri

Veldis lokaler i Borås
Veldis lokaler i Borås

I Viareds industriområde väster om Borås har kompetensföretaget Veldi ljusa och inbjudande utbildningslokaler. Foto Peder Persson.

Utbildningsföretaget Veldi är den senaste externa utbildaren som är knuten till vuxenutbildningen i Borås. Lalith Eklöf är utbildningschef för kompetensföretaget som arbetar med utbildning på åtta orter i Sverige.

– Mitt arbete är bland annat att se till att företaget följer de riktlinjer som våra kunder kräver av oss. Alla elever ska få den utbildning och kunskap som de har rätt till.

– En stor del av undervisning sker idag digitalt. Vårt inspelade utbildningsmaterial är ett komplement till läroboken, inte minst för alla nysvenskar, för att bättre och snabbare kunna ta till sig kunskap. Veldi har haft två filmteam som på heltid producerat hela vårt utbildningsmaterial. Tanken är inte att ta arbetet från våra lärare utan eleverna ska få möjlighet att förbereda sig inför en lektion och sedan repetera. Filmerna är både teoretiska och från verkstaden med olika kunskapssteg.

– I Borås har vi utbildningar inom svets och skärande bearbetning CNC. Idag har vi 15 elever och söktrycket ökar. Efter 1,5 år är man klar och får sin yrkesexamen. Svets och CNC klassas som bristyrken vilket ger våra elever stort hopp om anställning efter avklarad utbildning.

Samarbetet med vuxenutbildningen i Borås har startat alldeles utmärkt. Det är fascinerande att träffa så positiva, smidiga och tillmötesgående människor vilket sporrar oss att göra ett bra jobb här i Borås, avslutar Lalith Eklöf.

Länk till VELDI