Vuxenutbildning + näringsliv = Sant!

Vuxenutbildningen har startat sin turné där man under året kommer att träffa representanter från näringslivet i boråsregionens åtta kommuner. Vuxenutbildningens chef Åsa Nätterlund informerar om verksameten för en fullsatt näringslivsträff i Vårgårda. Foto Peder Persson.

– Yrkeshögskolan och vuxenutbildningens verksamhet matchar branschernas krav på kompetensförsörjning. Nu vill vi göra det ännu skarpare genom att besöka näringslivet i de olika kommunerna och höra deras behov, säger vuxenutbildningens chef Åsa Nätterlund.

Vi är välkomna till alla kommuner och första träffen var en sopplunch i Herrljunga/Vårgårda där vi presenterade vad BRvux/Regionalt yrkesvux är tillsammans med Yrkeshögskolan.

– Vi bjuder in oss själva till de olika arbetsmarknadsenheternas månadsträffar med till exempel sopplunch,
frukostmöten etc. I trettio minuter informerar vi om vår verksamhet och därefter en dialog.

Det ingår i vår profession att översätta företagens behov till kurser både på YH- och gymnasial nivå. Verksamheten besitter en bred kompetens och vi är snabba på att skapa nya utbildningar i samverkan med näringen. Ett stort svängrum utifrån våra förordningar och kurssammansättningar genererar hög flexibilitet.

– Det är fantastiskt med en nära och konstruktiv dialog med företagen och att våra riktade utbildningar underlättar etablering på arbetsmarknaden. Eleverna får arbete samtidigt som kompetensförsörjningen ökar till näringslivet, avslutar Åsa Nätterlund.