Vuxenutbildningen först i Sverige med MÄN I HÄLSA

Boråsregionen är först i Sverige med MÄN I HÄLSA som drivs i samverkan genom vuxenutbildningen i Borås. Det handlar om att få fler medarbetare till vård och omsorg. Utbildningen vänder sig till arbetssökande män och män i omställning. Foto Menn i Helse.

– Oavsett vad du gjort tidigare har du förmodligen erfarenheter som kan bli till nytta i en ny meningsfull yrkesroll. MÄN I HÄLSA skapar möjligheter för både personerna som utbildar sig och för samhället, säger koordinator Petra Lindberg.

– MENN I HELSE startade i Trondheim 2010. Tolv år senare har Norge spridit utbildningskonceptet och är verksamma i 140 kommuner. Vi blev först i Sverige att samarbeta med dem och ser att metoden går att lansera även här.

– Det finns många mål med MÄN i HÄLSA. Först utbildas undersköterskor och det gör vi på vuxenutbildningen i Borås. Det kan också locka fler att söka till vård och omsorgssektorn och stärka förutsättningarna för de många kvinnor och män som redan gör ett viktigt jobb där.

– Vi gör som i Norge och utbildar vuxna som har gymnasial grund och är i behov av omställning i sitt yrkesliv, avslutar Petra Lindberg.

MÄN I HÄLSA  drivs i projektform av Sjuhärads samordningsförbund med socialfondsmedel från ESF och Leader Sjuhärad.