Vuxenutbildningens kontaktpolitiker

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter Linda Ikatti (s), Anethe Tolfsson (s) och Björn-Ola Kronander (m) är vuxenutbildningens kontaktpolitiker. Björn-Ola Kronander saknas på bilden.

– Vårt arbete som kontaktpolitiker innebär bland annat att synliggöra den viktiga roll som vuxenutbildningen har. Att föra vidare information om verksamheten till andra förvaltningar och förklara vilka utbildningsbehov som finns och vad man erbjuder. Det är viktigt att samverka inte minst när det gäller praktikplatser.

Vuxenutbildningen har stor betydelse för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjning till arbetslivet. Den ger en ny chans att studera för de som saknar gymnasiebetyg och vill komplettera för att få behörighet till högskola och universitet.

– Genom vårt engagemang hoppas vi kunna medverka till att informera och öka insikten för vuxenutbildningen. Den är flexibel och anpassar sig snabbt till de krav som ställs från arbetsmarknadens olika branscher, kommun och regering. Vuxenutbildningen växer och har idag fler elever än gymnasieskolan, avslutar Björn-Ola, Linda och Anethe.