Yrkesråd utvecklar yrkesutbildningen

Yrkesråd stärker samarbete mellan skola och arbetsliv för att yrkesutbildningar bättre ska motsvara arbetslivets behov, säger Marie Blackenfelt som är lärlingskoordinator för Boråsregionens vuxenutbildning. Foto Peder Persson.

– Vi ser denna samverkansform som ytterst viktig för att hålla kontakt med arbetslivet och samverka kontinuerligt runt utbildningsinnehåll och eventuellt nya kompetensbehov som uppstår och hur stor omfattning av personalbehov som föreligger, säger Marie Blackenfelt.

Yrkesråden består av representanter från  näringslivet, yrkeslärare, rektorer, elevrepresentanter och politiker.

– Idag har vi yrkesutbildningar till barnskötare, elektriker, snickare, VVS-montör och fordonstekniker. Via yrkesråd vet vi att dessa utbildningar efterfrågas samtidigt får vi information om vilka företag som har möjlighet att ta emot lärlingar för att utbildningarna ska kunna genomföras.

I yrkesråden följer vi upp utvärderingar av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Utvärderingen blir en viktig del vid planering och organisering av det kommande arbetsplatsförlagda lärande, för företagen.