Yrkestrainee – En lärlingsutbildning som matchar

– Västsvenska Handelskammaren arbetar tillsammans med vuxenutbildningen i projektet Yrkestrainee, säger Rasmus Flick som är deras projektutvecklare för kompetensförsörjningsfrågor och ansvarig för initiativ med lärlingsanställningar. Text Peder Persson, Foto Pixabay.

– Det är en utmaning för folk att få tag i rätt kompetens. Framförallt inom industrin som står för en femtedel av alla arbetstillfällen och är en stor del av ekonomin i vår region.

De gymnasiala utbildningarna lockar få sökande och 2017 tog Handelskammaren initiativ till gymnasiala lärlingsanställningar. Det innebär att elever läser teori och är ute på praktik. Syftet är att ge möjlighet, som en del i utbildningen, att bli anställd som
lärling på en arbetsplats. Hösten 2020 startade samarbetet med vuxenutbildningen.
– Vi vill locka fler att söka till områden där vi vet att det finns jobb. i regionen och våra medlemsföretag.

Vuxenutbildningens Yrkestrainee finns i Skövde- och Boråsregionen. Till hösten sker även start i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg med inriktning mot industri, handel samt bygg och anläggning.
Intag sker två gånger/år och flertalet får fast anställning efter sin utbildning.
– Inställningen som finns inom vuxenutbildningen är välkomnande. Där finns både vilja och flexibilitet,
avslutar Rasmus Flick.

Länk till Västsvenska Handelskammaren

Ur BRvux nyhetsbrev #2 2021