Skolverket besöker vuxenutbildningen i Borås

Vuxenutbildningschef Tina Lundell välkomnar Skolverkets utbildningsråd Simon Husberg och Lena Tuffin till det årliga dialogsamtalet i Borås.

Undervisningsråden Lena Tuffin och Simon Husberg från Skolverket har besökt Vuxenutbildningen i Borås för att delta i ett årligen återkommande 

dialogsamtal. Dialogerna är ett nätverksforum där man samlar olika målgrupper för erfarenhetsutbyte och samverkan. Deltagare är politiker, förvaltningsledning, rektorer, skolledare, arbetsförmedling, från regionen med flera.

– Det händer mycket inom vuxenutbildningen. Skolformen är i en snabb förändring varför det är en fantastisk möjlighet för Skolverket att informera om nyheter och få information om vad som är aktuellt ute i verksamheterna och vilka utmaningar man brottas med, säger Simon Husberg.

– Vi genomför årligen ca 25 regionala dialoger runt om i Sverige. Intrycken sammanställs i en rapport som sedan går till regeringen och flera intressenter samt sprids internt inom verket för att delge våra kollegor vad som är aktuellt inom vuxenutbildningen. Den går också tillbaka till deltagarna så att de ser vilken bild vi har fått med oss.

– Vuxenutbildning är viktig för kompetensförsörjning och inkluderingen i samhället. Skolformen, som idag har fler elever än gymnasieskolan, ger möjlighet att i vuxen ålder få studera och komma in på arbetsmarknaden.

– Utvecklingen går blixtsnabbt så det är viktigt med dessa årliga dialoger för att få en så aktuell bild som möjligt av vår verksamhet, tycker vuxenutbildningschef Tina Lundell.

………………………………………….

Cafébiträde
Utbildning som ger arbete
………………………………………….
Västsvenska Handelskammaren
Yrkestrainee för mer kompetens
………………………………………….
Covid-19 gör undervisning digital