Yrkestrainee för mer kompetens

Anna Bellomi och Rasmus Flick driver Västsvenska Handelskammarens pilotprojekt Yrkestrainee, i samarbete med vuxenutbildningen i Borås och Skövde. Foto Peder Persson.

– Vi ser att kompetensbehovet inte går att fylla med enbart de som går ur gymnasiet. Därför startar vi projektet Yrkestrainee tillsammans med vuxenutbildningen. Syftet är att få möjlighet att bli anställd som lärling på en arbetsplats som en del i utbildningen.

Lärlingsutbildningen är ettårig. Man lär sig grunderna i skolan med en orienteringskurs och lär sig också skriva CV. Därefter sker en rekryteringsprocess. Företag träffar elever och efter matchning går eleven ut i APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Tre till fyra dagar i veckan är eleven på företaget och lär sig arbetsmoment under översyn av handledare. Under APL-perioden skrivs ett anställnings-avtal som följer det yrkesintroduktionsavtal som finns inom ett fyrtiotal branscher.

– Tanken är att projektet ska växa och bli en del av vuxenutbildningen och våra medlemsföretag på detta sätt får en möjlighet att säkra sitt framtida kompetensbehov.

– Tänkesättet som finns i ledningen för vuxenutbildningen är välkomnande. Där finns framåtanda, flexibilitet och att allt är möjligt. Det är det som krävs för att näringslivet ska engageras, avslutar Anna Bellomi och Rasmus Flick.

Länk till Yrkestrainee

Västsvenska Handelskammaren är en intresseorganisation för det västsvenska näringslivet. Syftet är att främja och företräda 3 000 medlemsföretag som är utspridda i Västra Götaland och norra Halland.

………………………………………….

Covid-19 gör undervisning digital
………………………………………….

Vuxenutbildningen utvecklas blixtsnabbt
Skolverket besöker Borås
………………………………………….

Cafébiträde
Utbildning som ger arbete