Språkombud för öppen dialog

Kent Otterdahl och Kenan Jukovic är utbildade språkombud med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Det handlar om att ge support till de som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Foto Peder Persson.

Kenan Jukovic och Kent Otterdahl är undersköterskor på Borås Stads Larm och nattorganisation, Trygghetslarmet, som verkar inom äldreomsorgen. Tillsammans är de nittio kollegor som upprätthåller service dygnet runt hela året.

Under fyra månader utbildade sig Kent och Kenan via vuxenutbildningen till språkombud för sin arbetsplats.

– Vår chef utbildade sig först och sedan valdes vi ut som språkombud vilket känns logiskt då vi även är handledare för våra elever från vuxenutbildningens Vård- och omsorgsutbildning, säger Kenan.

– Även om man arbetat i flera år så finns det faktamässiga fraser med information som vi lär vi ut för att snabba upp arbetet. Vi visar också hur man förenklar dokumentation så att den blir kort, tydlig och exakt, säger Kent.

– Som språkombud supportar vi våra elever och kollegor så att de känner trygghet och trivseli sitt arbete. Vi repeterar olika moment, skapar en öppen dialog och uppmanar till att ställa frågor. Det fungerar bra och vi får allt stöd vi behöver från våra chefer, avslutar Kenan Jukovic och Kent Otterdahl.

Länkar till…

Telebild ger fler möjlighet att studera på sin hemort

Senaste Nytt!