Telebild

Telebild gör det möjligt för elever att följa en lektion och studera på hemorten.Lärare och elever ser varandra och det finns möjlighet att ställa frågor och få svar i realtid.

– Telebild förflyttar klassrummet hem till eleven med tillgång till klasskamrater och pedagoger, säger vuxenutbildningens rektor Anita Lomås. Det innebär att våra mindre kommuner kan erbjuda fler alternativ och teoretiska kurser.

– Kommunernas Lärcentra erbjuder även stöd utifrån elevens behov och möjlighet att träffa andra studerande på plats. Den nya tekniken är också en vinst för miljön när färre elever reser vilket ger färre transporter

– Nu startar vi digital undervisning för vuxenutbildningens barnskötarutbildning. Från Vårgårda sänder lärare via telebild lektioner till elever i åtta kommuner där elever följer undervisningen i mindre grupper från sin hemort. Vi planerar också liknande utbildning för svenska för invandrare, SFI.

– Samtliga kommuner i Boråsregionen har installerat telebildutrustning. Nu går vi vidare med nästa steg och förfinar möjligheterna att sända och ta emot utbildningar, säger Anita Lomås. Ökad tillgänglighet oberoende av tid och rum, undervisning i olika skolformer och ökat samarbete över kommungränserna ger möjlighet för fler vuxenelever att studera till ett yrke.

LÄNKAR TILL…

Senaste Nytt!

Språkombud för öppen dialog och ökad trygghet på jobbet