190 ungdomar klarade nya gymnasielagen NGLProjektledare Lennart Frejd och SFI-läraren Kathleen Paulsson arbetade tillsammans med ett flertal volontärer för att stötta ensamkommande ungdomar att genomföra den nya gymnasielagen NG. Foto Peder Persson.

2015 sökte drygt 35 000 ensamkommande asyl i Sverige. Med det menas barn under 18 år som kom till Sverige utan förälder eller annan vårdnadshavare. 350 av dem kom till Borås. Nya gymnasielagen 2017 innebar att alla ensamkommande under 25 år ska ha avslutad gymnasieutbildning och efter sex månader därefter fått ett varaktigt arbete för att få stanna i Sverige. Om de inte lyckades väntade utvisning.

Då startades den ideella föreningen Agape med volontärer från Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset, Pingstkyrkan, EFS, Refugees  Welcome och RFSL.

– Vårt uppdrag var att skaffa boende, och se till att de kom in och var i skolan. De flesta hade inte läst färdigt grundskolan och hade inte språket, säger Lennart Frejd som är en av föreningens grundare.

Vuxenutbildningen startade kombiutbildningar där elev läser svenska parallellt med gymnasieutbildning. Det var en viktig lösning för att komma snabbare fram. Skolan, rektorer, lärare och kuratorer ville att ungdomarna skulle lyckas.

– Att vuxenutbildningen deltog i arbetet för att ungdomarna skulle lyckas var helt avgörande, säger Lennart.

190 med NGL klarade sina utbildningar och de flesta har fått permanent uppehållstillstånd med fast arbete och bostad.

– Projektet är avslutat. Samarbetet med ideella krafter och Borås Stad har visat sig vara ett framgångsrecept, avslutar Lennart Frejd.

Länkar till:
Jonathan gillar motor och innebandy
Vuxenutbildning i Mark Möjlighetens skola
– Vi önskar våra läsare en riktigt trevlig sommar!