Äldreomsorgslyftet 10 000 heltidstjänster

Moa Lindholm, Daniel Södergren och Jonathan Karlsson är några elever som deltar i Äldreomsorgslyftet. De har flera års erfarenhet och tycker att satsningen med arbete och studier utan kostnad är ett bra steg för att få mer kunskap och höjd status på äldreomsorgen. Text & foto Peder Persson.

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier med drygt två miljarder kronor. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Kommunal kompletterar satsningen med att de som deltar i Äldreomsorgslyftet erbjuds fast anställning på heltid.

– Satsningen som beräknas ge 10 000 heltidstjänster medverkar till att stärka kompetensen och att attrahera fler sökande till dessa samhällsviktiga yrken, säger socialminister Lena Hallengren.

–  Moa, Daniel och Jonathan tycker att utbildad personal och vikten av kunna sitt arbete är viktigt. Med ökad status och mer pengar i lönekuvertet söker sig flera till äldreomsorgen.

– De tre eleverna gillar sitt arbete och utbildningen inom Äldreomsorgslyftet har gett ökat intresse att fortbilda sig. Moa och Jonathan vill i framtiden arbeta som ambulanssjukvårdare och Daniel som socionom.

Yrkesråd utvecklar yrkesutbildningen

Åsa Nätterlund ny chef för vuxenutbildningen

Samverkar för bättre utbildning

Digital utbildningsmässa