Åsa Nätterlund ny chef för vuxenutbildningen

Åsa Nätterlund bor med familj i Alingsås. Fritiden handlar om att jogga och vandra i naturen. Hon gillar rusch och äventyr och varvar gärna ner med att baka. Foto Peder Persson.

– Jag ingår i en grupp med gymnasiechefer i Borås Stad och arbetar tillsammans med sju rektorer, en enhetschef och en intendent i min ledningsgrupp.

–  Idag studerar ca 6 000 elever under året i någon av våra skolformer och vi är 180 medarbetare. Mitt uppdrag är att ha helhetsperspektiv, hålla ihop vår verksamhet, nätverka och omvärldsbevaka.

– Vuxenutbildning är viktig för att kompetensförsörja och att erbjuda människor utbildning som gör dem anställningsbara. Våra elever erbjuds en palett av utbildningar som matchar näringslivets behov. Vi samarbetar även i hela Boråsregionen för att skapa utbildningar som gagnar individen och de olika orternas företagsverksamheter.

Framtidens krav är mer flexibilitet och anpassning till individen och näringslivets kompetensbehov. Enstaka kurser alternativt traditionell samlad utbildning är en väg för att snabbt ge riktad kompetens och ökad anställningsbarhet.

– Vi strävar efter mer internt och externt samarbete med till exempel Arbetsförmedling, Arbetsmarknadsenheten och gymnasieskolorna för att ge våra elever, näringsliv och offentlig verksamhet den kompetens som de eftersträvar.

– Vill också nämna yrkeshögskolan där jag hoppas att vi får ökade möjligheter att ge fler utbildningar i framtiden, avslutar Åsa Nätterlund.

 

Samverkar för bättre utbildning

Digital utbildningsmässa

Äldreomsorgslyftet 10 000 heltidstjänster

Yrkesråd utvecklar yrkesutbildningen