Samverkar för bättre utbildning

För att bli bättre måste även vi lära oss mer. När vuxenutbildningen väljer att vara med i en samverkan ser vi först om det passar in i vår utvecklingsplan som beskriver vilka behov vi ser de kommande åren och hur vi bäst ska nå dem. Illustration Pixabay.

Idag samarbetar vi med vuxenutbildare runt om i Västra Götalandsregionen (Westum), med Yrkeshögskolor i Västsverige och med vuxenutbildningar i Norden. Vi deltar även i flera EU-projekt.

Viktigaste projekten idag är Lärcentrum, Young people with valuses, Vi-projektet, Digiwestum, Studiespår för nyinvandrare, Kompetensslussen 1&2, Textilhubben, Damast, Mobilitet (praktik utomlands) och Män i hälsa. Vart och ett av dessa riktar sig mot våra prioriterade målgrupper och engagerar de av vår personal som arbetar med respektive område.

Några projekt hjälper oss att bli bättre på att utbilda våra elever, andra hjälper oss att bli bättre på att fånga upp arbetslivets behov så att vi erbjuder just de utbildningar som efterfrågas.

För oss är det viktigt att vår personal, både pedagoger och andra, ska få möjlighet att utveckla sig och sin kompetens. Det gör vuxenutbildningen till en attraktiv arbetsplats som lockar de bästa lärarna.

Digital utbildningsmässa

Äldreomsorgslyftet 10 000 heltidstjänster

Yrkesråd utvecklar yrkesutbildningen

Åsa Nätterlund ny chef för vuxenutbildningen