Dator – en viktig del i barnskötarutbildningen


Dator och lärare är viktigast för oss, säger eleverna Afife Elhakawati, Hanife Mohammad och Khadija Mirzaei. Foto Peder Persson.

Marja Järvinen är lärare för sexton elever som studerar till barnskötare parallellt med svenska som andraspråk. Utbildningen är två år och vänder sig till Boråsregionens åtta kommuner.

– Datorn är ett otroligt viktigt redskap. Eleverna lånar dator av skolan för att kunna arbeta på egen hand, söka svar på nätet och vid frånvaro från klassrummet ändå vara med via den digitala appen Google Meet, säger Marja Järvinen. På Google Drive  skriver eleverna olika loggböcker och där samlas materialet för kurserna så det är en mycket viktig plattform. Unikum används som en informationsportal och för elevens inlämningar av uppgifter vilket kan ske skriftligt eller via ljudfil.

– Vi använder tjänsten ILT Education där elever lyssnar på inlästa böcker och vissa även med text att läsa. I kombiutbildningen väver vi in ämneskurser och Svenska som andraspråk där svenska skönlitterära böcker är en ingång till ämnena. Böckerna läses eller lyssnas på via datorn.

– Jag har inte använt dator tidigare. Första gången var när jag började min utbildning. Den hjälper mig jättemycket, tycker Afife Elhakawati.

– När vi är på APL-praktik har vi datorn för att redovisa uppgifter till vår lärare, säger Khadija Mirzaei.

– Jag vill få kunskap och erfarenhet innan jag börjar arbeta. I framtiden hoppas jag även vara utbildad förskolelärare, avslutar Hanife Mohammad.

Länkar till:
Per och Fabian servar lärare och 5000 elever med IT
Utbildningsmässa
Vuxenutbildningen utbildar buss- och lastbilsförare