Vuxenutbildningen utbildar buss- och lastbilsförare


Vuxenutbildningen har simulator för utbildning av  buss- och lastbilsförare i Borås. Foto Peder Persson.

Transportbranschen har behov av tusentals nya lastbils- och bussförare de kommande åren.

Boråsregionens vuxenutbildning BRvux utbildar varje år 40 buss- och lastbilsförare på plats i Vårgårda-Herrljunga. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, genomförs med hjälp av lokala transportföretag samt Nobina, Vårgårdabuss och Connect Bus. Vi söker fler företag som kan ta emot elever på APL inom Lastbilsutbildningen för att ge eleverna insikt om olika lastbilsyrken, säger BRvux transportlärare  Patrik Torin och Thomas Svensson.

– Buss- och lastbilsutbildningen bygger på simulatorträning kombinerad med att köra i verkliga trafiken. 15 procent av utbildningen är APL, arbetsplatsförlagd lärande på företag. Idag har vi APL-platser i samtliga åtta kommuner.

– Körträning sker i simulator och verklig trafik. Vi har tre simulatorer i Vårgårda-Herrljunga och en är nu installerad i Borås. Här kan eleverna köra mängdträning i simulatorn och för flera blir det minskade resor då de inte behöver vara i lektionssal i Vårgårda.

– 2016 började vi använda simulatorer i undervisningen. Den är bra på att lära eleven grundläggande manövrering av fordon och ger nästan samma känsla som att köra ute i trafiken. Idag erbjuder vi simulatorträning för buss, lastbilar för renhållning, enklare distribution, bil och släp, långfärd och bulktransporter.

Fabian Sandberg är vuxenutbildningens IT-samordnare.

– Jag har varit med och installerat simulatorn i Borås och testade samtidigt att köra buss och lastbil. Det var lite knepigt men med Patriks hjälp klarade jag att ta mig igenom utan att ha några förkunskaper. Jag tror att simulatorn kommer att vara ett jättebra verktyg i utbildningen.

Länkar till:
Dator – en viktig del i barnskötarutbildningen
Per och Fabian servar lärare och 5000 elever med IT
Utbildningsmässa