Per och Fabian servar lärare och 5000 elever med IT


Per Oldberg och Fabian Sandberg ansvarar för vuxenutbildningens IT-verksamhet. Per är IKT-pedagog och Fabian IT-samordnare. Foto Peder Persson.

– I stort sett är hela vuxenutbildningen är datoriserad och vi arbetar med kommunikationslösningar så att datorer, monitorer med mera fungerar i sitt sammanhang för skolans drygt femtusen elever.

– Hybridklassrum används i undervisningen för att genomföra utbildningar samtidigt på plats och distans. I samarbete med Varberg, Uddevalla och Lidköpings yrkeshögskolor används telebildsalar där elever och lärare har möjlighet att se varandra i ett ”teams rooms” oberoende av var de befinner sig. Via två skärmar i varje klassrum får elever känslan av att vistas i samma rum. Vi har även hybridklassrum där lärare ser elever som deltar på distans.

– Vuxenutbildningen ligger i framkant när det gäller att låna ut elevdatorer. Idag är cirka niohundra utlånade.

Framtiden innebär insteg i AI, Artificiell Intelligens. Nu arbetar Per och Fabian tillsammans med lärarna för att få fram riktlinjer hur man ska använda det nya verktyget. AI föder tankar, förhoppningar och kanske oro. Det är en teknik som finns, utvecklas och definitivt inte försvinner.

– Vi känner att vi gör en insats och att man uppskattar vår tillgänglighet och att snabbt få råd och hjälp. Ingen fråga är för dum eller för liten, hälsar Per och Fabian.

Länkar till:
Utbildningsmässa
Vuxenutbildningen utbildar buss- och lastbilsförare
Dator – en viktig del i barnskötarutbildningen