En tuff uppgift Lyckade distansstudier under Covid-19


Vuxenutbildningens kommunikatör Jesper Wasling och kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos berättar om skolans arbete under pågående pandemi. Illustration Pixabay.

– Våra pedagoger gjorde ett fantastiskt jobb när de ställde om till distansstudier för våra elever, säger vuxenutbildningens kommunikatör Jesper Wasling. 

– I mars fick lärarna en dag på sig att sätta sig in i och förbereda för den undervisning som vi sedan använde och fortfarande använder oss av. 

– Vuxenutbildningen och gymnasieskolan i Borås tillhör samma förvaltning så våra IT-tekniker fixade att drygt sex tusen elever och dess lärare direkt kunde starta sitt distansarbete. Det är på sin plats att nämna att vi fram till dags datum har genomfört över 140 000 digitala möten och vi fortsätter på den vägen.

– Kunskap, flexibilitet och styrka är tre ledord som passar in i vårt arbete, säger vuxenutbildningens kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos. Efter att över en natt ställt om hela skolans undervisning ser vi att det arbete som alla tillsammans har lagt ner har gett resultat.

– Statistiken för BRvux visar att cirka 10% har avbrutit sina studier mitt i kursen vilket är något lägre än tidigare och 83% av eleverna har blivit godkända vilket är en normalsiffra. 

– Eftersom pandemin fortsätter är det en fortsatt utmaning. Vi kommer att titta närmare på vad som har fungerat bra och utvärdera det som vi kan göra ännu bättre, avslutar Jonas Wieszkos.

Barnskötare på distans. En utmaning för Zabina

Yrkeshögskolan ger människor goda möjligheter

Senaste Nytt