Ett lyckat år

Jonas Wieszkos är kvalitetssamordnare för Boråsregionens vuxenutbildning, BRvux, samt för Vuxenutbildningen i Borås kommun. Foto Peder Persson/Pixabay.

– Min roll är, bland annat, att följa upp hur det går för våra elever efter avslutad utbildning.  Om de får jobb, hur många fortsätter att studera och så vidare, säger Jonas.

– Statistisk visar att tre månader efter avslutad utbildning är 66% i arbete och 12% studerar. Av de övriga tillfrågade är 17% arbetssökande och 5% föräldralediga, värnpliktiga, sjukskrivna eller annat. Resultatet följer, med mindre avvikelser, undersökningar från tidigare år. 

Utfallet av mitt arbete är i mångt och mycket ett kommunikationsmedel för de som är intressenter i vuxenutbildningens verksamhet. Det är ett berättigat krav att få ett kvitto på var vi står genom ett opartiskt arbete samt visa på hur, och inom vilka områden, vi ska gå vidare.

– Regelbundet kvalitetssäkrar vi också våra yrkesutbildningar. Där har vi tagit fram ett system för att granska de externa utbildningsanordnarna som vi upphandlar utbildningar av.

Vuxenutbildningen är i dag den största skolformen i Boråsregionen med drygt 5 500 elever.  Verksamheten är enormt flexibel och svarar upp mot näringslivets olika branscher för att ge de studerande möjlighet till anställning.

– Mitt arbete är intressant och spännande då det bidrar direkt till vår verksamhet inom samtliga områden, avslutar Jonas Wieszkos.

…………………………………………………

Länkar till:

Framtidens yrke är kock

Senaste Nytt!

Industriteknik ger bred grund