Gränslös utbildning

Lärcentrum i Boråsregionens vuxenutbildning är bland annat till för elever som studerar på distans eller som av andra orsaker behöver en anpassad studiemiljö. Här får de tillgång till studiehjälp och studiehandledning. Lärcentrum är en integrerad del av vuxenutbildningens verksamhet.

– Undervisning på distans med hjälp av Telebild ingår idag i alla åtta kommuner i Boråsregionens vuxenutbildning, säger enhetschef Mia Sundström med ansvar för Lärcentrum.

Telebild gör det möjligt att studera på sin hemort vilket gör utbildning mer tillgänglig för flera. Både lärare och elev ser och hör varandra i realtid vilket innebär att samtal, frågor och förklaringar fungerar som i ett klassrum.

– Framöver vill vi även samarbeta med våra högskolor. En utbildning för studie- och yrkesvägledningen är en tanke som vi hoppas kunna förverkliga tillsammans.

Boråsregionens vuxenutbildning är den skola som har flest elever i regionen. Utifrån vårt uppdrag ska vi erbjuda utbildning till så många som möjligt där vi ger pedagogiskt stöd till lärare och elever för att få ut det mesta av våra digitala verktyg i undervisningen, hälsar Mia Sundström.

Vi står inför en enorm utmaning

Malin bakar på Vänga Kvarn