vi står inför en enorm utmaning

Anna Svalander är ett av åtta kommunalråd i Borås Stad. Hennes ansvarsområden är förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kultur. Hon kommer närmast från studieförbundet Bilda och har en magisterexamen i statsvetenskap och motsvarande kandidat i pedagogik.

– Mitt område är brett och det känns bra att få ta ansvar för hela utbildningsklustret. Det är viktiga frågor som tar upp en stor del av kommunens budget.

– Vuxenutbildningen ger möjlighet till nya chanser i livet, att kunna byta spår, att komplettera tidigare skolmisslyckanden och att få en yrkesutbildning. Den arbetar brett, är flexibel och fungerar för de allra flesta. Man kan läsa in grundskolan, gymnasiet, läsa svenska på SFI, gå en lärlingsutbildning eller utbilda sig via yrkeshögskola med mera.

– Vi står inför en enorm utmaning vad gäller kompetensförsörjning inom flera yrkesgrupper. Vi ser det till exempel inom skola och äldreomsorg där vi eftersträvar att rekrytera utbildad personal. Därför arbetar vi också intensivt med att validera de som har kunskapen med sig när de kommer till Sverige.

– I den lågkonjunktur som vi väntar ska komma är vuxenutbildning viktig för att ge människor kompetens för att snabbt kunna ställa om och möta arbetsmarknadens behov.

– Jag är stolt över vuxenutbildningen i Borås som har en stabil rektors- och ledningsgrupp. De ser möjligheter, hänger med i tiden, arbetar med digitala verktyg och brinner för sina frågor, avslutar Anna Svalander.

Malin bakar på Vänga Kvarn

Gränslös utbildning